top of page
Image by NASA

TEKSTİL GELİŞTİRME HEDEFLERİ

"Tekstil Yolculuğu" 21. yüzyıl tekstil mühendisliğinin bir özetidir.  Amacımız, tekstil teknolojisinin geçmişini sahiplenmek ve geleceğini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Teknik Tekstiller doğrultusunda yeniden konumlandırmaktır.

bottom of page