top of page

Yeşil Aklama 101


Sizce en sürdürülebilir moda markası hangisi? Aklınıza bir marka ismi geliyor mu?

Bunu çevreme sorduğumda çoğu kişiden "Bilmiyorum" yanıtını alıyorum.

Burada hepimiz karanlık içindeyiz, hatta bu konuyu yazan, sistemin çarklarını değiştirmeye çalışan bizler bile..


Sürdürülebilirlik konusunun yavaş yavaş kurumsal gündemde yükselmeye başladığı yirmi yılımız oldu. Yine de, iyiyi kötüden, buğdayı samandan, gerçekten sürdürülebilir olanı hepimize iplik eğirenlerden ayırmaktan her zamankinden daha uzağız.


Bunun sebebi? Yeşil Aklama.


Nedir bu Yeşil AKLAMA?


İngilizce litaratürde "Greenwashing" olarak adlandırılan terim Türkçede farklı çevirilere maruz kalmış. Yeşil Yıkama, Yeşil Boyama gibi.. Bu da terimin anlaşılmasını zorlaştırmış.


Yeşil Aklama, bir şirketin veya kuruluşun, çevresel etkilerini en aza indirmek yerine kendilerini çevre dostu olarak pazarlamaya daha fazla zaman ve para harcamasıdır. Çevreye duyarlı markalardan ürün ve hizmet satın almayı tercih eden tüketicileri yanıltmaya yönelik aldatıcı bir pazarlama hilesidir.


Şirketler neden Yeşil Aklama yapar?

Yeni dünya düzeninde artık her türden işletme marka pazarlamasında “sürdürülebilir” kelimesini kullanıyor. Şirketler yeşil kimlik bilgilerini göstermeye her zamankinden daha istekliler. Bu olumlu bir değişim gibi gözükse de gerçekte olan sadece aldatmaca.


İşin kötü tarafı bu durum gerçekten yeşil kimlik bilgilerine sahip, bağımsız, ilerici markaları geride bırakıyor. Sonuçta ekstra finansal maaliyetlerle doğru şeyi yapmaya çalışan giyim markaları, sözde yeşil ve sürdürülebilir olan büyük rakiplerle rekabet etmeye çalışıyor.


Peki bir şirketin Yeşil AKLAMA yaptığını nasıl anlarız?

Bilinçli bir tüketici olmak için yeşil yıkamayı tespit etme sanatında ustalaşmanız gerekir.Çünkü markalar bu işi çok iyi yapıyorlar. Bunun için bazı sorular sorabiliriz.

  • Kıyafetlerimi kim yaptı?

  • Ürünlerin sertifikaları var mı?

  • Varsa bu sertifikaları hangi kurum vermiş?

  • Üretim proseslerinde şeffaflar mı?

  • Tedarik zinciri ne kadar izlenebilir?

Ve aslında en basit olarak aldığın ürün sence ne kadar sürdürülebilir olabilir?


Şurada açık olalım.


Doğası gereği sürdürülemez olan bir iş modelini sürdürülebilir göstermeye çalışırsanız bu yeşil aklamadır.

Pazarlamacılar sürdürülebilirlik imajlarına istedikleri kadar para ve kaynak ayırabilir. Hızlı bir şekilde 'döngüsel ekonomi' hakkında sahte haberler yayabilirler. Bu hiçbir şeyi değiştirmez: Hızlı moda sürdürülebilir değildir ve asla olamaz.


Aksi taklidi yaparsan bu Yeşil Aklamadır.


Peki çözüm nedir? Yeşil aklamanın sinsi doğası, dokunaçlarının artık çok uzağa uzanması gerçeği, hızlı bir şekilde düzeltilemeyeceği anlamına geliyor. Yanlış veya yanıltıcı reklam iddiaları ile ilgili daha katı yasalar ilerlemenin tek yolu olabilir.


Burada hepimizin oynayacağı bir rol var. Yeşil aklamayı aramak ve şüpheli görünen iddiaları ne zaman ve nerede gördüğümüzü sorgulamak hepimizin görevidir. Soru sormanın veya şüphe duymanın yanlış bir tarafı yoktur.


Ve altın kuralı her zaman hatırlayın: Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, genellikle doğru değildir.Yazılarımı Medium hesabından takip etmek isterseniz; https://cemreruban.medium.com/
 

Kaynakça:


https://cemreruban.medium.com/ye%C5%9Fil-aklama-101-4044f6fe56e


https://www.ethicalconsumer.org/transport-travel/what-greenwashing


https://www.euronews.com/living/2020/09/09/what-is-greenwashing-and-why-is-it-a-problem


https://medium.com/disruptive-design/what-is-greenwashing-how-to-spot-it-and-stop-it-c44f3d130d525 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page